Konvergencia - Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj - 2012

Oktatási segédletek

Tengely Szabolcs - Debreceni Egyetem


Prímtesztek

Fermat teszt
Lucas-Lehmer teszt
Proth teszt

Faktorizáció

Fermat faktorizáció
Pollard-\(\rho\) faktorizáció
Berlekamp faktorizáció
Elliptikus görbés faktorizáció
Euler faktorizáció

Diofantikus egyenletek

Pell-egyenlet
Pell-egyenlet megoldó Sage interaktív kód
Frobenius-probléma: Wilf-módszer
Diofantikus halmazok

Kriptográfia

Shamir-féle titokmegosztás

Rekurzív sorozatok

Rekurzív sorozatok és szummák
Rekurzív sorozatokok zárt alakja

Lineáris algebra

Mátrixok \(n\)-edik hatványának zárt alakja